X Anasayfa Platform Hakkımızda Danışmanlık Çözümler Referanslar Blog İletişim Giriş Yap

Blog

Ofise Geri Dönüş

“Neresi sıla bize, neresi gurbet?
Yollar bize memleket...”

Son zamanlarda artan bir şekilde kurumların gündeminde olan ve gitgide daha çok çalışanın gündelik hayatının merkezindeki bir konu haline gelen ofise dönüş hakkında kafa yoralım istedik biraz.

Evden, daha doğrusu ofis dışında herhangi bir yerden çalışınca ne oldu? Ne kaybettik, ne kazandık? Birkaç sene öncesine kadar ülkemizde ve dünyada sınırlı sayıda kurum tarafından tercih edilen bu çalışma şekli, pandemiyle birlikte pek çok çalışan ve iş kolu için temel çalışma şekli haline geldi. Bu değişimin hem çalışma hayatımıza hem de hayatımızın bütününe etkilerini farklı şekillerde gördük. Bazılarımız için olumlu olan bu etkiler bazılarımız için ise çalışma hayatının temel özelliklerinden ve faydalarından yoksun kalmak anlamına geldi.

Ve tabii ki çalışma hayatını temelden etkileme potansiyeline sahip böyle bir konuda geçtiğimiz iki sene içinde farklı ana etkilere odaklanan çok sayıda araştırma yapıldı. Bu araştırmaların bulgularına topluca baktığımızda ise bazı konuların biraz daha öne çıktığını görmekteyiz.

Çalışma hayatının farklı dönemlerindeki çalışanlar için evden/ uzaktan çalışmanın olumlu ve olumsuz özellikleri farklılaşmakta2. Genç kuşak ve çalışma hayatının nispeten başındaki çalışanlar için ofisten çalışma, birlik ve ekip olma duygusunu pekiştirmekteyken kıdemli çalışanlar için ofis dışından çalışma zaman yönetimi konusunda daha yüksek bir otonomi sağladığı için tercih edilmekte.

Çalışma yerinden bağımsız olarak, çalışma ortamı ile hayatın geri kalanı arasında sadece zihinsel bile olsa bir bariyer oluşturmak çalışanların iyi olma halini ve performanslarını olumlu yönde etkilemekte3. Ofisten çalışma durumunda bu bariyer işe gidip gelme süresinde, doğal olarak, çalışma ve yaşam ortamları arasındaki mekan ve zaman farkıyla oluşmaktaydı. Ve evet, bazılarımız için inanması zor ama bu dönemde işe gidiş trafiğini özleyen çalışanlar bile oldu.

Araştırmalarda odaklanılan bir diğer konu ise her iki yöntemi de tercih eden kurumlarda ofisten ve ofis dışından çalışanlar için farklılık gösteren kurum içi sosyal ilişkiler. Bu çalışmalarda genel gözlem, ofisten çalışanların ofis dışından çalışanlara kıyasla gerek diğer çalışanlarla gerekse yönetim kadrosuyla daha yakın sosyal ilişkiler içinde olduğu. Bu durumun da uzun vadede, bu iki farklı çalışan grubu için yanlı kararlar alınmasında etkili olabileceği düşünülmekte4.

Çalışan bakışını bu sürece dahil etmeden bile önümüzde farklı etkilere açık, karmaşık bir tablo belirmekte.

Özetle, hal böyleyken, tamamen ofisten, tamamen ofis dışından veya hem ofisten hem ofis dışından çalışmanın farklı gruplar tarafından farklı gerekçelerle tercih edilmesi veya edilmemesi gibi çok değişkenli bir denklem var önümüzde. Ne yazık ki ve ne iyi ki bu denklemin tek bir doğru sonucu yok, ancak çözüm yolu tek; çalışanı dinlemek. Hem kendi çalışma hayatlarımız için hem de kurumun ofise dönüş sürecini en iyi şekilde yönetebilmesi için çalışanların ihtiyaçları ve tercihleri ile kurumun önceliklerini aynı noktada buluşturabilmek ise bu yolda atacağımız en önemli adım.

Ofise dönüş de dahil olmak üzere çalışan deneyimini oluşturan çeşitli konularla ilgili bütünsel yaklaşımımız hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, bizlerle iletişime geçiniz.

https://www.cloud4feed.com/index/iletisim